Verstegen verduurzaamt de kruiden- en specerijenketen

Picolier Nootmuskaat Oorsprong

Duurzaamheid

Duurzaamheid is één van de kernaspecten binnen de bedrijfsvoering van Verstegen Spices & Sauces. Als familiebedrijf is dit vanzelfsprekend, we werken immers voor de kinderen van onze kinderen.
Verstegen vindt het belangrijk om te leren van andere bedrijven en om hen te stimuleren om duurzamer te ondernemen. Samenwerking is van groot belang, echte impact ontstaat immers door het samen te doen.

Duurzaamheid binnen Verstegen

We zijn trots op onze unieke en duurzame samenwerking met lokale boeren in de landen van de oorsprong. Door het gebruik van hoogstaande technologische oplossingen en een optimale kwaliteitscontrole toe te passen, kunnen we de keten van boer tot consument eerlijk, transparant en duurzaam houden.

Verstegen als CO2-neutrale organisatie

Om klimaatverandering tegen te gaan is Verstegen gestart met het zelf opwekken van duurzame energie, afkomstig van wind en de zon. Zo heeft Verstegen een eigen windmolen en is één dak bedekt met 876 zonnepanelen.

Sustainable Development Goals

Verstegen neemt haar verantwoordelijkheid om de kruiden- en specerijenmarkt te verduurzamen. De keten van boer tot consument moet transparant, eerlijk en duurzaam zijn voor mens, milieu en maatschappij. Daarom zoeken we continu naar manieren waarop we een positieve invloed kunnen uitoefenen op de wereld. Hiervoor maken we gebruik van de UN Sustainable Development Goals (SDG’s). Van de 17 SDG’s focust Verstegen zich op 5 doelen die aansluiten bij onze missie en visie.

Blijf op de hoogte