MIMOSA - Ardo's streven naar een duurzame groente-, fruit- en kruidenproductie

Minimum Impact & Maximum Output Sustainable Agriculture
(duurzame landbouw met minimale impact en maximale opbrengst)

Image001

Met het Mimosa-programma wil Ardo de impact van hun teeltactiviteiten op het milieu zo klein mogelijk houden en tegelijkertijd optimale oogsten met groenten, kruiden en fruit van uitmuntende kwaliteit realiseren. Ze willen eveneens hun telers een aantrekkelijke, economisch levensvatbare prijs bieden en de verwachtingen van klanten op het gebied van productkwaliteit en voedselveiligheid steeds weer overtreffen.

Een geïntegreerd productiesysteem en een nauwe relatie met de telers zijn zaken die binnen Ardo’s strategie altijd centraal hebben gestaan. Ardo moedigt al jarenlang de oprichting van producentenorganisaties aan en investeert in mechanisatie, technologie en R&D. Sinds de invoering van het ambitieuze MIMOSA-programma gaat hun aandacht echter meer en meer uit naar duurzame productiemethoden.

Momenteel heeft 74% van het totale volume van Ardo's gewassen geen residuen(*) van gewasbeschermingsproducten. Maar bij Ardo zijn ze ervan overtuigd dat er nog heel wat ruimte is voor verbetering. Door te investeren in onderzoek en ontwikkeling, en de kennis uit te breiden kunnen ze de gewasprotocollen verder bijschaven. Wat het op zijn beurt weer mogelijk maakt om te produceren met minder water, minder gewasbeschermingsmiddelen, minder zaaigoed, enz.

(*) geen waargenomen residuen van meer dan 0,01 mg/kg.

MIMOSA - ARDO's streven naar een duurzame groente-, fruit- en kruidenproductie 

DUURZAME LANDBOUW 
Bij alles wat we doen, overwegen we eerst de gevolgen voor het milieu en de mensen, en streven we ernaar die impact zo veel mogelijk te beperken.

MINIMALE IMPACT
We proberen alle hulpbronnen optimaal te benutten: zaad, gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, irrigatiewater, ...

MAXIMALE OPBRENGST
Om onze ambities blijvend waar te maken, moeten we erover waken competitief te blijven en te streven naar een maximale opbrengst, zowel in volume als naar kwaliteit.

Blijf op de hoogte